Prowizja agenta nieruchomości w Miami

Prowizja agenta nieruchomości w Miami na Florydzie.

W Miami na Florydzie standardowa prowizja agenta nieruchomości wynosi zazwyczaj od 5% do 6% wartości transakcji. Ta prowizja jest zwykle dzielona pomiędzy agenta sprzedającego (reprezentującego sprzedającego) a agenta kupującego (reprezentującego kupującego). Na przykład, jeśli prowizja wynosi 6%, każdy z agentów może otrzymać po 3%.

Kto Płaci Prowizję?

W większości przypadków prowizję płaci sprzedający. Jest ona wypłacana z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i jest uwzględniona w końcowym rozliczeniu transakcji. Prowizja jest uiszczana po zakończeniu transakcji, kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, a środki zostaną przelane.

Jak to Działa w Praktyce?

  1. Umowa Sprzedaży: Sprzedający podpisuje umowę z agentem nieruchomości, która określa wysokość prowizji.
  2. Podział Prowizji: Jeśli w transakcji bierze udział agent kupującego, prowizja jest dzielona pomiędzy oba agencje zgodnie z ustaloną umową.
  3. Rozliczenie Transakcji: Prowizja jest wypłacana agencjom nieruchomości po zakończeniu transakcji, zazwyczaj w dniu zamknięcia, kiedy sprzedający otrzymuje środki ze sprzedaży nieruchomości.

Wyjątki i Negocjacje

W niektórych przypadkach prowizja może być negocjowana. Na przykład, jeśli nieruchomość jest trudna do sprzedaży lub jeśli jest to transakcja o dużej wartości, agenci mogą zgodzić się na niższą prowizję. Dodatkowo, czasami kupujący może zgodzić się na pokrycie części lub całości prowizji, ale jest to rzadziej spotykane.

Prowizje są istotnym elementem rynku nieruchomości, dlatego ważne jest, aby zarówno sprzedający, jak i kupujący byli świadomi kosztów i zasad ich naliczania.

Zadzwon/Napisz

Tel./WhatsApp

+1 786.468.4380 Mariusz – Broker nieruchomości w Miami na Florydzie

Share This Story, Choose Your Platform!